Templejt za pripremu konačnih radova za IEEP

Dear colleagues,

 

The Scientific Committee of the International Conference IEEP 2022 kindly asks you to prepare your papers following the template attached to this mail.

 

Naučni odbor Međunarodne konferencije IEEP 2022 ljubazno moli autore radova da ih pripreme u skladu sa uputstvom koje je dato u prilogu ove vesti.

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

Dear colleagues,

International Conference IEEP 2022 will be held from November 08-10, 2022, at the Mechanical Engineering Faculty of the University of Belgrade, Belgrade, Serbia

There will be the possibility to participate in the Conference directly or via a video link.

The application should be sent via the website (please register) to the Organizing Committee, regardless of the type of contribution to the Conference.

Deadlines for abstract reception and full papers submission are:

  • Abstracts submission deadline                   September 30st 2022
  • Abstract Acceptance Notification                 October 10th 2022 
  • Full conference paper submission deadline   October 28th, 2022

 

The official languages of the IEEP 2022 Conference are Serbian and English.

Extended abstract (500 words, in the English language) and author’s address should be sent via the website (please proceed with registration) to the Organizing Committee.

Accepted papers will be published in the CD Congress Proceedings, while selected papers, after additional review, will be published in the Journals Thermal Science .

Please, forward this announcement, as well as the other information related to this Conference, to other interested colleagues.

Organizing Committee

_____________________________________________________________________________

Poštovane koleginice i kolege,

       Međunarodna konferencija "IEEP 2022" će se održavati

              od 08.-10. Novembra 2022. godine na Mašinskom fakultetu u BeograduUčesnicima se daje mogućnost direktnog učešća ili učešća preko video linka.

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se preko sajta: https://ieep-2022.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju IEEP 2022 (molimo registrujte se).

Krajnji rokovi:

  •   30. Septembar 2022. - Dostavljanje apstrakta radova 
  •   10. Oktobar 2022.  - Odluka  o  prihvatanju   apstrakta
  •   28. Oktobar 2022. - Dostavljanje kompletnih konferencijskih radova

 

Zvanični jezici konferencije IEEP 2022 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati preko sajta https://ieep-2022.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu.

Svi radovi za konferenciju podležu recenziji. U program Kongresa kao i u zbornik Kongresa na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

Radovi od šireg naučnog /stručnog značaja posle dodatne recenzije (Archival papers) će biti objavljeni i u časopisima Društva Termičara Srbije:

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije IEEP 2022 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor

 

 

 

0.04 MB

DOCX template for paper preparation


0.10 MB

DOC template for paper preparation