Uvod

Poštovane koleginice i kolege,

IX regionalna konferencijaIndustrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evropetrebalo jeda se održi u  junu 2021 godini, ali je odložena zbog neizvesne situacije oko pandemije Covid-19.  

Društvo termičara Srbije nastavlja sa VIII regionalnom konferencijom u 2022. godini nakon 28 godina od održavanja prve konferencije pod nazivom “Industrijska energetika” i posle uspeha prvih sedam regionalnih konferencija “Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope.  

U ovom trenutku, kada postoji neizvesnost snabdevanja energentima, nepredvidivi rast cena energije, ali i otvorenost tržišta svih zemalja u okruženju, neophodno je da industrija regiona podiže na viši nivo energetsku efikasnost i da vrši stalno unapređenje svojih energetskih i proizvodnih sistema radi povećanje konkurentnosti i prilagođavanje situaciji na tržištu. Zato su značajne i neophodne česte i uporne razmene mišljenja, što omogućavaju sustreti ljudi iz struke iz industrije, nauke i državnih institucija. Prilika je da se na konferenciji  IEEP ‘22 u organizaciiji Društva termičara Srbije, analiziraju  mogućnosti i stvarni dometi u unapređenju energetske efikasnosti, zaštiti životne sredine i primeni obnovljivih izvora energije.

OSNOVNI CILJEVI IEEP-a 2022

  • Sagledavanje postojećeg stanja u tehničkom, tehnološkom, organizacionom i ekološkom smislu
  • Analiza aktuelnih problema sa osvrtom na postojeću zakonsku i tehničku regulativu u Regionu i ciljeve EU u energetskoj efikasnosti, primeni obnovljivih izvora energije, održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promena
  • Pogled u budućnost - Pravci razvoja, prikaz novih tehničkih i naučnih rešenja
  • Prikaz primera dobre prakse i izvedenih rešenja
  • Promocija studentskih diplomskih i master radova iz oblasti Industrijska energetika i zaštita životne sredine
  • Donošenje zaključaka Konferencije

Pozivaju se pojedinci, institucije i kompanije iz zemalja regiona i sveta da uzmu učešće u radu konferencije.

Prof dr Goran Jankes,
Predsednik Organizacionog Odbora