Special Session - Process and control aspects of improving the energy efficiency of industrial processes

Sesija: Posebna sesija - Procesni i upravljački aspekti unapređenja energetske efikasnosti industrijskih procesa

5.2   Posebna sesija - Procesni i upravljački aspekti unapređenja energetske efikasnosti industrijskih procesa

 

Модератор ове тематске сесије ће бити в.проф. Лепосава Ристић, дипл.инж.ел. са Електротехничког факултета Универзитета у Београду и

в.проф. Мирјана Стаменић, дипл.инж.маш. са Машинског факултета Универзитета у Београду

 

Краткак опис специјалне сесије:

Потрошња енергије је у сталном порасту, међутим, необновљиви извори енергије су ограничени. Последњих 6 месеци су показали да је тржиште енергијом и енергентима изузетно нестабилно и више није могуће дугорочно предвидети цену електричне енергије, природног гаса и нафте. Једино што је извесно јесте да више не можемо рачунати на јефтину енергију и енергенте. У том смислу, енергетска ефикасност је постала једна од централних тема енергетске политике свих развијених земаља света. Користећи се доступним високо-ефикасним технологијама, могуће је остварити и до 20% уштеда енергије, док је додатних 10-15% могуће остварити тако што ће се спречити расипање и неефикасно коришћење примарних извора енергије. Енергија која се „сачува“ постаје „гориво“ високе вредности.

Позивамо истраживаче да допринесу овој специјалној сесији са радовима фокусираним на процесне и управљачке аспекте унапређења енергетске ефикасности индустријских процеса. Ова сесија се заједничким напором између машинске и електро струке организује са циљем да се укаже да се једино заједничком сарадњом струка могу максимизирати ефекти унапређења енергетске ефикасности.

Теме које ове сесије се односе на:

-          Енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије у индустрисјком сектору као инструменти за ублажавање негативних утицаја раста цена енергије и енергената

-          Потенцијале унапређења енергетске ефикасности у индустријским системима за производњу енергетских флуида

-          Примену типичних стратегија урављања погоном са синхроним мотором са сталним магнетима у циљу постизања његових оптималних перформанси

-          Анализу примене енергетских филтара и дигиталне обраде сигнала код активних исправљача

-       Управљање активним исправљачем као виртуелном синхроном машином

Radovi odabrani za sesiju Konferencije pod nazivom: Posebna sesija - Procesni i upravljački aspekti unapređenja energetske efikasnosti industrijskih procesa

nazad na Sesije

  • UPRAVLJANJE AKTIVNIM ISPRAVLJAČEM KAO VIRTUELNOM SINHRONOM MAŠINOM

    Jovana GLUŠČEVIĆ, Mihailo TANASIĆ, Leposava RISTIĆ, Milan BEBIĆ (Univertzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd)
  • ENERGETSKI PREGLED I MERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA / Energy Audit in Selected Industrial Company and Proposed Measures for Energy Efficiency Improvements

    Tomislav STEPANOVIĆ, Nikola KIJANOVIĆ, Leposava RISTIĆ (Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet ) Mirjana STAMENIĆ (Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet) Saša MARKOVIĆ (Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd)