Rokovi

Poštovane koleginice i kolege,

       Međunarodna konferencija "IEEP 2022" će se održavati

              od 08.-10. Novembra 2022. godine na Mašinskom fakultetu u BeograduUčesnicima se daje mogućnost direktnog učešća ili učešća preko video linka.

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se preko sajta: https://ieep-2022.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju IEEP 2022 (molimo registrujte se).

Krajnji rokovi:

  •   30. Septembar 2022. - Dostavljanje apstrakta radova 
  •   10. Oktobar 2022.  - Odluka  o  prihvatanju   apstrakta
  •   28. Oktobar 2022. - Dostavljanje kompletnih konferencijskih radova

 

Zvanični jezici konferencije IEEP 2022 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati preko sajta https://ieep-2022.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu.

Svi radovi za konferenciju podležu recenziji. U program Kongresa kao i u zbornik Kongresa na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

Radovi od šireg naučnog /stručnog značaja posle dodatne recenzije (Archival papers) će biti objavljeni i u časopisima Društva Termičara Srbije:

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije IEEP 2022 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor