Organizatori

IEEP 2022, Međunarodna Konferencija pod pokroviteljstvom

___________________________________________________

Goran Jankes, Predsednik organizacionog odbora

Dejan Cvetinović, Potpredsednik organizacionog odbora

Mirjana Stamenić, Potpredsednik organizacionog odbora

Nikola Tanasić, Član organizacionog odbora

_______________________________________________________________________

Sva korespodencija vezana za pripremu i organizaciju Međunarodne Konferencije IEEP 2022

obavlja se preko Sekretarijata Organizacionog odbora:

Društvo Termičara Srbije
PP 522, 11001 Beograd, Srbija
Mirjana Stamenić, Generalni sekretar Organizacionog odbora, e-mail:mstamenic@mas.bg.ac.rs
Ljiljana Šopalović, Tehnička sekretarica Organizacionog odbora
Tel: + 381 11 6455 663, fax: +381 11 6453 670